Be part of Yerevan

Mall Join our

beautiful team

logo

About Our Team

Yerevan Mall ecosystem is shaped first of all by the work and dedication of the team. Every teammate is a part of our culture who contributes to the development with his/her talents, skills and personality. We create the new reality of shopping and lifestyle, forming the aesthetic layers of the Mall and maintaining the philosophy of a “Happy Visitor”.

Available vacancies

01

Entertainment center instructor

Job description Տրամադրել Զվարճանքի կենտրոնի հաճախորդներին անհրաժեշտ ինֆորմացիա խաղասրահի և խաղերի վերաբերյալ, Ցուցաբերել հատուկ ուշադրություն և մոտեցում երեխաների նկատմամբ, Ուղղորդել հաճախորդներին  խաղասարքերից օգտվելու ժամանակ, Տիրապետել և հետևել անվտանգության կանոններին, Ծանոթ

Learn more
02

Cinema phone operator

Job description Answer phone calls Book tickets by phone calls, Provide information about the shown and expected films through phone calls, Strictly follow the regulation for improving the service quality of the KinoPark.   Required skills Excellent verbal communicatio

Learn more
03

Customer Service Specialist

Job description Answer phone calls, find out the purpose of the calls and, if necessary, direct them to the appropriate person or department, Respond to visitor inquiries, Maintenance of the Yerevan Mall Club card project, Yerevan Mall gift card service, If necessary, provide support t

Learn more
04

Cinema Host

Job description Welcome guests and scan/check tickets, Welcome Premium Hall guests and provide tablets, Provide 3D glasses and ensure their cleanliness (wash); If necessary, direct customers to the dressing room, Monitor the proper condition and cleanliness of the halls, Control and

Learn more
05

Cinema cashier

Job description Կատարել տոմսերի և վաճառասրահի ապրանքատեսակների վաճառք Vista ծրագրով, համապատասխան կանխիկ և անկանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում դրամարկղ, ՀԴՄ կտրոնների պարտադիր տրամադրում, Ապրանքատեսակնների ընդունում վաճառասրահ պատասխանատու անձից`մենեջերից կամ ավագ գանձապահից: Նրանց բաց

Learn more

If you couldn't find your desired position, you may still send your CV. We'll consider it and get in touch with you in case of a vacancy that suits your expertise.